Vodohospodářská laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Osvědčení o akreditaci